Education 3D model

Gwella, cyflawni, ysbrydoli

Mae swm syfrdanol o £100 miliwn eisoes wedi cael ei fuddsoddi mewn ysgolion a’r seilwaith addysg ledled y fwrdeistref sirol fel rhan o’n rhaglen Llunio Lleoedd uchelgeisiol.

Bydd y buddsoddiad parhaus wedi’i gynllunio ym maes addysg yn sicrhau bod ein disgyblion yn gwella, yn cyflawni ac yn cael eu hysbrydoli – gan greu dyfodol llewyrchus i’n trigolion.

Mae hanfodion rhaglen Llunio Lleoedd yn canolbwyntio ar fuddsoddiad lleol ystyrlon – sy’n ystyried anghenion y gymuned ac yn anelu at wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r we-dudalen bwrpasol hon yn cynnig trosolwg o’r buddsoddiad er mwyn rhannu’r cefndir â thrigolion a’u galluogi i ddeall yn well ble a phryd y cafodd yr arian ei wario, er mwyn ein helpu i nodi cyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol.

Siapio lle yn y gymuned

Y Cynghorydd Ross Whiting
Ysgol Idris Davies
Cwm Gwyddon
Ysgol Gynradd Ystrad Mynach

Caerphilly in conversation - have your say

Gadewch sylw

Sylwch y bydd eich sylw yn cael ei gymedroli cyn iddo ymddangos. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn ymddangos yn yr adran sylwadau.

Housing icon
Eich cartrefi, eich dyfodol
Connecting icon
Cysylltu pobl, cysylltu mannau
Business icon
Lle gwych i wneud busnes
Health icon
Bywydau iach, lleoedd iach
Community icon
Creu cymunedau gofalgar
Caerphilly Place Shaping