Business 3D Model

Lle gwych i wneud busnes

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi yn sylweddol mewn seilwaith er mwyn sicrhau bod Caerffili yn Lle Gwych i Wneud Busnes.  

Mae’r rhaglen Llunio Lleoedd wedi buddsoddi £500m, sy’n swm syfrdanol, mewn nifer o brosiectau hyd yn hyn, gan gynnwys cefnogi’r twf yn y sector busnes a thwristiaeth yn y fwrdeistref sirol fel rhan o lasbrint trawsnewid uchelgeisiol.   

Mae hanfodion rhaglen Llunio Lleoedd yn canolbwyntio ar fuddsoddiad lleol ystyrlon sy’n ystyried anghenion y gymuned ac yn anelu at wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r wefan bwrpasol hon yn cynnig trosolwg o’r buddsoddiad er mwyn rhannu’r cefndir â thrigolion a’u galluogi i ddeall yn well ble a phryd y cafodd yr arian ei wario, er mwyn ein helpu i nodi cyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol.

Siapio lle yn y gymuned

Y Cynghorydd Eluned Stenner
Brew Monster (Caerffili)
Ffordd Goedwig Cwmcarn
Ty Du

Caerphilly in conversation - have your say

Gadewch sylw

Sylwch y bydd eich sylw yn cael ei gymedroli cyn iddo ymddangos. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn ymddangos yn yr adran sylwadau.

Housing icon
Eich cartrefi, eich dyfodol
Connecting icon
Cysylltu pobl, cysylltu mannau
Business icon
Lle gwych i wneud busnes
Health icon
Bywydau iach, lleoedd iach
Community icon
Creu cymunedau gofalgar
Caerphilly Place Shaping