Homes 3D model

Eich cartrefi, eich dyfodol

Mae swm sylweddol o’r cyllid Llunio Lleoedd £500m wedi cael ei ddynodi ar gyfer gwella darpariaeth tai Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Nod y buddsoddiad parhaus wedi’i chynllunio mewn tai yw sicrhau ein darpariaeth yn y dyfodol ar gyfer cenedlaethau sydd i ddod a bydd yn sicrhau bod cartrefi diogel a chynnes wedi’u rheoli’n dda mewn cymunedau gwych ar gael i denantiaid.

Mae hanfodion rhaglen Llunio Lleoedd yn canolbwyntio ar fuddsoddiad lleol ystyrlon sy’n ystyried anghenion y gymuned ac yn anelu at wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r we-dudalen bwrpasol hon yn cynnig trosolwg o’r buddsoddiad er mwyn rhannu’r cefndir â thrigolion a’u galluogi i ddeall yn well ble a phryd y cafodd yr arian ei wario, er mwyn ein helpu i nodi cyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol.

Siapio lle yn y gymuned

Y Cynghorydd Lisa Phipps
Rowan Place
Datblygiadau Tai Trecenydd a Trethomas
Pentref Siartaidd
Tai Cysgodol Ynyswen
Memorandwm cyd-ddealltwriaeth

Caerphilly in conversation - have your say

Gadewch sylw

Sylwch y bydd eich sylw yn cael ei gymedroli cyn iddo ymddangos. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn ymddangos yn yr adran sylwadau.

Housing icon
Eich cartrefi, eich dyfodol
Connecting icon
Cysylltu pobl, cysylltu mannau
Business icon
Lle gwych i wneud busnes
Health icon
Bywydau iach, lleoedd iach
Community icon
Creu cymunedau gofalgar
Caerphilly Place Shaping